Käyttöehdot

Uralican aineistojen käyttö

Metatiedot

Uralicassa on haettavissa ja selattavissa aineistoja kuvailevaa tekstimuotoista metatietoa eli kuvailutietoa. Tätä hakutulosten yhteydessä esitettävää metatietoa voivat kaikki käyttää vapaasti.

Digitaaliset aineistot

Mikäli metatietoon liittyvä aineisto on digitaalisena verkossa, Uralicassa on linkki aineistoa hallinnoivan organisaation sivustolle. Näillä sivustoilla oleviin aineistoihin voi liittyä lakiin tai sopimuksiin liittyviä oikeuksia tai rajoituksia. Oikeuksista ja rajoituksista kerrotaan sisältöjä hallinnoivien organisaatioiden sivustoilla.