Удмурт грамматика : нырисетӥ люкет : морфологи : шор ёзо школаын : 5 араз дышетскон книга

Muut nimekkeet: Udmurt grаmmаtikа : nyrisetӥ lûket : morfologi : šor ëzo školаyn : 5 аrаz dyšetskon knigа
Tekijät: Главатских, А. И. ; Glаvаtskih, A. I.
Toimittaja: Поздеева, А. А. ; Pozdeevа, A. A.
Aineistotyyppi: kirja
94, [5] s.
Kieli: udmurtti
Kustantaja: Кунлэн удмурт книга поттонэз
Kustannuspaikka: Ижкар
Julkaisupäivä: 1933-01-01
2014-06-24
Pysyvä osoite: URN:NBN:fi-fe2014062429434
Linkit: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/67256
Metatietojen julkaisija: Kansalliskirjasto