Тујԁӧԁ агроуполномоченнӧјјаслы

Muut nimekkeet: Tuјԁӧԁ аgroupolnomočennӧјјаsly
Tekijät: Jефімов, С. Ԁ. ; Jefìmov, S. Ԁ.
Aineistotyyppi: kirja
149 s.
Kieli: komisyrjääni
Kustantaja: Комі ԋіга леԇанін
Kustannuspaikka: Сыктывкар
Julkaisupäivä: 1931-01-01
2014-07-01
Pysyvä osoite: URN:NBN:fi-fe2014070132042
Linkit: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/67313
Metatietojen julkaisija: Kansalliskirjasto