Kalevala / [kuv. ja pain. ohjannut Akseli Gallen-Kallela; kieliasun valvojana toim. Jalo Kalima]. : Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1922. - 729 s.: kuv.; 30 cm.

Muut nimekkeet: Калевала / [сост. и ил. Аксели Галлен-Каллела; ред. Йало Калима]. – Порвоо: Вернер Седерстрем ОА, 1922. - 729 с.: ил.; 30 cм.
Aineistotyyppi: kirja
729
Kieli: suomi
Kustantaja: Вернер Седерстрем ОА
Werner Söderström Osakeyhtiö
Kustannuspaikka: Порвоо
Porvoo
Julkaisupäivä: 1922
Linkit: http://fulr.karelia.ru/kalev_f.html
Metatietojen julkaisija: Karjalan tasavallan kansalliskirjasto