Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест

Muut nimekkeet: Iz opytа rаboty bibliotek respubliki po krаjevedeniju : dаidzest
Aineistotyyppi: kirja
45 s.
Kieli: venäjä
Kustannuspaikka: Сыктывкар
Julkaisupäivä: 2009
Aiheet:
Linkit: http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/ecatalog/cgiirbis_64.exe?P21DBN=NEB&I21DBN=NEB&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&Z21MFN=245
Metatietojen julkaisija: Komin tasavallan kansalliskirjasto