Понимаю птичьи голоса : стихи Электронный ресурс

Muut nimekkeet: Ponimаju ptitsji golosа : stihi Elektronnyi resurs
Tekijät: Сарычев А.
Aineistotyyppi: kirja
62 s.
Kieli: venäjä
Kustannuspaikka: Сыктывкар
Julkaisupäivä: 2005
Aiheet:
Linkit: http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/ecatalog/cgiirbis_64.exe?P21DBN=NEB&I21DBN=NEB&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&Z21MFN=483
Metatietojen julkaisija: Komin tasavallan kansalliskirjasto