Святой Феодорлэн улэмез Житие св. Феодора На вот. яз. елабуж. наречия

Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/bx000000961/open

Format: book
19 с.
Language: Udmurt
Publisher: Перевод. комис. 3-го благочин. окр. Елабуж. уезда Вят. епархии
Центр. тип.
Place of Publication: Казань
Date of Publication: 1913
Subjects:
Online Access: http://leb.nlr.ru/fullpage/42489
Metadata Publisher: National Library of Russia