Святое Евангелие от Матфея На луговом наречии черемис. яз.

Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/bx000001018/open

Format: book
125,[2] с.
Language: Mari
Publisher: Православ. миссионер. о-во
Тип. и лит. В. М. Ключникова
Place of Publication: Казань
Date of Publication: 1882
Subjects:
Online Access: http://leb.nlr.ru/fullpage/42453
Metadata Publisher: National Library of Russia