Училище благочестия На вост. наречии черемис. яз.

Предисл. рус.

Format: book
66,II,[2] с., включ. обл.
Language: Mari
Publisher: Православ. миссионер. о-во
Типолит. Императ. ун-та
Place of Publication: Казань
Date of Publication: 1898
Subjects:
Online Access: http://leb.nlr.ru/fullpage/42382
Metadata Publisher: National Library of Russia