Житие св. великомученика и целителя Пантелеймона На вост. наречии черемис. яз.

Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/bx000001251/open

Format: book
54,II с.
Language: Mari
Publisher: Православ. миссионер. о-во
Типолит. Императ. ун-та
Place of Publication: Казань
Date of Publication: 1899
Subjects:
Online Access: http://leb.nlr.ru/fullpage/42385
Metadata Publisher: National Library of Russia